در حال بارگذاری ...

روز قبل

مشهد (خراسان )

قاین (قاینات )

شنبه 8 آذر 1399
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  مشهد (خراسان )

  بین راهی

  قاین (قاینات )

  ساعت

  14:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  450,000 ریال

  صندلی خالی : 11

  توجه:
  بین راهی و با سرویس مشهد (خراسان ) به قاینات (قاین ) می باشد
  توضیحات:
  محمدی09021615009-09159100941-05138515505
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  مشهد (خراسان )

  بین راهی

  قاین (قاینات )

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  450,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس مشهد (خراسان ) به قاینات (قاین ) می باشد
  توضیحات:
  محمدی09021615009-09159100941-05138515505
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  مشهد (خراسان )

  بین راهی

  قاین (قاینات )

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  450,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس مشهد (خراسان ) به قاینات (قاین ) می باشد
  توضیحات:
  محمدی09021615009-09159100941-05138515505