در حال بارگذاری ...

روز قبل

مشهد (خراسان )

قاینات (قاین )

سه‏ شنبه 6 آبان 1399
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  مشهد (خراسان )

  پایانه مقصد

  قاینات (قاین )

  ساعت

  14:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  470,000 ریال

  399,500 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  محمدی09021615009-09159100941-05138515505
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  مشهد (خراسان )

  پایانه مقصد

  قاینات (قاین )

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  470,000 ریال

  399,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  محمدی09021615009-09159100941-05138515505
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  مشهد (خراسان )

  پایانه مقصد

  قاینات (قاین )

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  470,000 ریال

  399,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  محمدی09021615009-09159100941-05138515505