در حال بارگذاری ...

روز قبل

مشهد (خراسان )

بیرجند

سه‏ شنبه 6 آبان 1399
روز بعد
 • از پایانه

  مشهد (خراسان )

  پایانه مقصد

  بیرجند

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  جایگاه3حیدری09151109851
 • از پایانه

  مشهد (خراسان )

  پایانه مقصد

  بیرجند

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+2

  قیمت

  335,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  جایگاه3حیدری09151109851
 • از پایانه

  مشهد (خراسان )

  پایانه مقصد

  بیرجند

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 25