در حال بارگذاری ...

روز قبل

مشهد (خراسان )

تهران

سه‏ شنبه 6 آبان 1399
روز بعد
 • از پایانه

  مشهد (خراسان )

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  1,030,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس مشهد (خراسان ) به شهریار می باشد
  توضیحات:
  جایگاه 4 بهادری 09156567804
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  مشهد (خراسان )

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  1,130,000 ریال

  1,017,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس مشهد (خراسان ) به قزوین می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  مشهد (خراسان )

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,130,000 ریال

  1,017,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، جایگاه 4 سلیمی 09158001440
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  مشهد (خراسان )

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  1,130,000 ریال

  1,017,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس مشهد (خراسان ) به کرج می باشد
  توضیحات:
  بهزاد پور 09159039040